xu hướng phát triển WebGIS ngày nay

trang web GIS là xu hướng nhiều thông tin mạnh mẽ trên internet không chỉ dưới

góc độ thông tin thuộc tính thuần túy mà nó kết hợp được với thông tin không gian

hữu ích cho người sử dụng. Khả năng ứng dụng trang web GIS bao gồm:

- người mua internet có thể truy cập đến các ứng dụng GIS mà không cần phải mua

phần mềm. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm được giá thành đối với một hệ thống

GIS bởi các phần mềm GIS hiện tại có giá thành rất cao.



- Đối với phần lớn người mua không có kinh nghiệm về GIS thì việc sử dụng

trang web GIS sẽ đơn thuần hơn là việc sử dụng các phần mềm GIS khác.

- hiện tại trên thế giới có nhiều công nghệ về trang web GIS như: GeoServer,

MapServer, ESRI,…

trang web GIS được ứng dụng ngày càng nhiều ở các nước phát triển như: Hoa Kỳ,

Nhật Bản,… các ứng dụng trang web GIS đưa vào thực tế mang lại nhiều hiệu quả về kinh

tế - xã hội – môi trường cho nhiều cường quốc, trong đó có hệ thống trang web GIS hướng dẫn

phát triển cộng đồng tại tỉnh Shimane - Nhật Bản, được phát triển bởi Trung tâm

nghiên cứu vùng núi (Mountainous Region Research Center – MRRC).

Tại Việt Nam tình hình nghiên cứu và ứng dụng trang web GIS trong những năm gần

đây luôn được quan tâm, các đề tài có giá trị như: Ứng dụng công nghệ trang web GIS để

xây dựng cơ sở dữ liệu dùng cho khai thác mục tiêu du lịch bền vững tỉnh Quảng Trị, 



Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng trang web GIS dùng cho công tác tư vấn địa

điểm thi đại học – cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,… trang web GIS phát

triển mạnh ở Việt Nam đang được nhiều người sử dụng có thể kể đến là Việt bản đồ

 

0 Nhận xét

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn